Contact Us

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਾਨੂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਸਾਨੂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ Id ਨੀਚੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

[email protected]

ਇਹ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਸਾਨੂ ਸਿੱਧਾ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋ ਵੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ ਤਾ ਪੂਰਾ ਮੈਸਜ ਲਿਖੋ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਸਮਜ਼ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਰਹੀ ਸਾਨੂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਕੋਈ ਵੀ Suggestion ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾ ਉਹ ਵੀ Mention ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।